Slimmer Telen Roadmap

12 april 2021

Slimmer Telen Roadmap

Eerst weten wat telers willen, dan volgt data en techniek.

Het is de ambitie van Slimmer Telen om van Brabant de meest duurzame en hightech landbouwregio te maken. Innovaties creëren pas impact als ze ook daadwerkelijk ingevoerd zijn in een breed deel van de landbouw. Door deze innovaties te organiseren en stimuleren wordt Brabant ook de meest innovatieve landbouw regio waar hoogwaardige agrifood productie samenvalt met klimaatslimme teeltwijzen en het behoud én verbetering van de leefomgeving, door minder (geen) chemische inputs, beter bodembeheer en natuurinclusiviteit.

Met Slimmer Telen en de voorzieningen voor een Boerderij van de Toekomst worden de huidige (en nieuwe) high tech agro relaties gefaciliteerd in testen en door ontwikkelen. Dit heeft niet alleen een regionale impact maar dit zal op Noord-West Europa en verder een aanzuigende werking hebben als hotspot precisielandbouw techniek en duurzaam bodem beheer. 

High Tech partijen in Noord-Brabant en Nederland lopen voorop in toeleverancier zijn in verschillende domeinen. Onderzoek van Roland Berger (Agrifoodinnovation) wijst uit dat de potentie enorm is als deze partijen elkaar ook als onderdelen leveranciers gaan vinden in de crossover van Hightech en Agrifood. Hightech voorlopers uit andere domeinen kunnen sneller actief worden in agrifood (zoals machinebouwers, sensor leveranciers en robotica ontwikkelaars).

Omdat de laatste technieken nu al (en nog meer in de toekomst) in reguliere teelt bij Van Den Borne aardappelen ingezet worden op de hoge zandgronden, kan de moderne teler in Brabant hier zijn voordeel doen.  Boeren op zand hebben dan een zgn. eigen Boerderij van de Toekomst naast de 1e BvdT in Lelystad (jonge zeeklei). Duurzaam, economisch landgebruik is mogelijk. De Provincie Noord-Brabant kan zowel haar economische en maatschappelijke opgaven invullen door een combinatie van innovatie, werkgelegenheid en internationale positionering van toeleverende technologiebedrijven. 

Begrijpen, ervaren, implementeren

We werken samen met verschillende scholen, bedrijven en overheden aan onderwijs dat past bij de teler van nu en de toekomst. Zodra je zaken begrijpt moet je het kunnen ervaren, daarvoor zijn er proef mogelijkheden op verschillende plekken, waaronder Reusel. Daarna moet je het in je bedrijf kunnen implementeren. Dit doe je door techniek en methoden zelf uit te proberen. Via Slimmer Telen en andere programma's zijn er coaching mogelijkheden. Zodra je het zelfstandig kan en je ziet er voordeel in dan kun je het ''slimmer'' breder in je bedrijf gaan implementeren.

Boerderij van de Toekomst (Zuid-Oostelijk) Zandgebied

Ontdekken wat de praktijk in 2030 zou kunnen zijn, waar alle gebiedsstakeholders gelijkwaardig achter kunnen staan. En dan dit ideaal nu al in pilot regio's gaan implementeren. De Boerderij van de Toekomst is een landelijk traject waarbij het onderzoek vanuit WUR zich focust op de Boerderij van de Toekomst Zuid-Oostelijk Zandgebied. Vanuit zowel Brabant als Limburg lopen er ambities om de verkenning om te zetten in een ontwerp en te realiseren in de praktijk.  Vanuit het programma SLIMMER TELEN werken we vanuit het Praktijkcentrum met partners aan de Brabantse Boerderij van de Toekomst. Samen met WUR, HAS Hogeschool, TU Eindhoven, LNV en ZLTO is er een intentie ondertekend om vanuit eigen ambitie en mogelijkheden te werken aan de Brabantse Boerderij van de Toekomst.  

Infrastructuur versnelling ontwikkeling technologie

Vanuit Slimmer Telen en koplopers rol Brabantse Boerderij van de Toekomst in precisietechniek, duurzaambodembeheer en circulariteit met veehouders is de vraag naar de inzet van techniek en data groot. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw vervult al een rol in het testen en valideren van precisietechniek en kan de vraag met huidige faciliteiten niet aan. Er zijn vergaande ambities om deze rol in techniek en data vraag en aanbod beter te bedienen. Deze caus is onderdeel van het Slimmer Telen (startup) plan.

SLIMMER TELEN is een traject ondersteund door AgriFoodInnovation als onderdeelvan de Moonshot Digitale Gewasketen. Het projectplan en investering SLIMMER TELEN is een programma onderdeel Regiodeal Noord-Oost Brabant. 


 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD