Brabantse Boerderij van de toekomst van start

3 september 2020

Brabantse Boerderij van de toekomst van start

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten de innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen wordt veder ontwikkeld tot 'Brabantse boerderij van de toekomst'.

Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij het Ministerie van LNV sprak tijdens de bijeenkomst uit dat ze het een heel mooi initiatief vindt waarin zowel duurzaamheidsaspecten als hightec oplossingen een belangrijke rol spelen. “Er is duidelijk veel kennis aanwezig beneden de rivieren. De Brabantse Boerderij van de Toekomst gaat ook nog weer een stapje verder dan Lelystad. Jacob van den Borne kijkt goed hoe je innovaties en ontwikkelingen ook rendabel kunt maken.”

In een Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen, hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Op de Boerderij van de Toekomst wordt in de eigen, lokale context gewerkt aan het rijpen van innovaties. Leveranciers, startups en kennisinstellingen worden hier uitgedaagd om met (technologische) antwoorden te komen op de vragen vanuit de sector. Door deze samenwerking komt de hele voedselketen verder.”

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD