Loading...
  • Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Testfaciliteit en Innovatiecentrum

voor precisielandbouw in de volle grond

Op 5 september 2018 was onze eerste Precisielandbouw Open Dag.

Bekijk de foto gallerij van toegezonden foto'sLees over de Open Dag van Precisielandbouw Toeleveranciers en Telers

RPAS Luchthaven - Agri Drone Port Reusel -  voor proeven met drones boven volle grond.

Meer info over de RPAS Luchthaven

 

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw


De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en is er een onafhankelijk praktijkcentrum.

 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Onze partners

  • Precisie landbouw geeft ons die voorsprong!
    Amy de Hond - Agrofirm
Cursus Qgis data visualiseren op 17 januari in Reusel
7 jan

Cursus Qgis data visualiseren op 17 januari in Reusel

Na het succes van de eerste cursus Qgis, wordt deze cursus nogmaals aangeboden. En wel op de volgend...

Lees meer
Taakkaartmiddag  7 Februari Reusel, 14 Februari Colijnsplaat
3 jan

Taakkaartmiddag 7 Februari Reusel, 14 Februari Colijnsplaat

De eerste kennismaking met taakkaarten in 2019 was goed bezocht. Een aantal telers zijn serieus aan ...

Lees meer
Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.