Loading...
  • Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Testfaciliteit en Innovatiecentrum

voor precisielandbouw in de volle grond

Op 5 september 2018 was onze eerste Precisielandbouw Open Dag.

Bekijk de foto gallerij van toegezonden foto'sLees over de Open Dag van Precisielandbouw Toeleveranciers en Telers

RPAS Luchthaven - Agri Drone Port Reusel -  voor proeven met drones boven volle grond.

Meer info over de RPAS Luchthaven

 

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw


De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en is er een onafhankelijk praktijkcentrum.

 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Onze partners

  • Precisie landbouw geeft ons die voorsprong!
    Amy de Hond - Agrofirm
RPAS Luchthaven - Agri Drone Port Reusel
16 feb

RPAS Luchthaven - Agri Drone Port Reusel

RPAS Area, Agri Drone Port Reusel, RPAS luchthaven met gesloten vlieggebied in luchtruim categorie G...

Lees meer
Wil je komend seizoen een bodemkaart van je perceel in je trekker hebben?
11 feb

Wil je komend seizoen een bodemkaart van je perceel in je trekker hebben?

Kom vrijdag 22 februari naar Reusel of 1 maart naar Colijnsplaat. We helpen je om komend seizoen ee...

Lees meer
Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.