Loading...

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Testfaciliteit en Innovatiecentrum voor precisielandbouw in de volle grond

 


 In September 2020 zouden eigenlijk de Precisie Landbouw Dagen plaatsvinden in Reusel. Helaas is er toen met de regionale autoriteiten besloten, om op basis van de COVID 19 ontwikkeling en de risico's voor toeleveranciers, telers, bezoekers en de organisatoren, om de open dagen van september 2020 niet door te laten gaan. Daarom worden de Precisie landbouw dagen uitgesteld voor een jaar,  de volgende open dagen vinden plaats op 3 en 4 September 2021. Lees hier het bericht.

 2018 : Bekijk de foto gallerij van editie 2018 toegezonden foto's

Lees over de 1e editie Open Dag van Precisielandbouw Toeleveranciers en Telers

 

RPAS Luchthaven - Agri Drone Port Reusel -  voor proeven met drones boven volle grond.

Meer info over de RPAS Luchthaven

 

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw


De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en is er een onafhankelijk praktijkcentrum.

 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Onze partners

  • Precisie landbouw geeft ons die voorsprong!
    Amy de Hond - Agrofirm
Brabantse Boerderij van de toekomst van start
3 sep

Brabantse Boerderij van de toekomst van start

De provincie wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen. In de (boeren)praktijk moeten de innov...

Lees meer
OPEN DAGEN  PRAKTIJKCENTRUM VOOR PRECISIELANDBOUW - REUSEL  UITGESTELD NAAR 2021
20 aug

OPEN DAGEN PRAKTIJKCENTRUM VOOR PRECISIELANDBOUW - REUSEL UITGESTELD NAAR 2021

Recent heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen of in de media vernomen dat op 3, 4 en 5 septe...

Lees meer
Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.