Loading...
  • Praktijkcentrum voor Precisielandbouw

Testfaciliteit en Innovatiecentrum

voor precisielandbouw in de volle grond

Op 5 september 2018 was onze eerste Precisielandbouw Open Dag.

Bekijk de foto gallerij van toegezonden foto'sLees over de Open Dag van Precisielandbouw Toeleveranciers en Telers

 

De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en is er een onafhankelijk praktijkcentrum.

 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Onze partners

  • Precisie landbouw geeft ons die voorsprong!
    Amy de Hond - Agrofirm
PRECISIELANDBOUW EINDSYMPOSIUM 2.0 OP DE AGRIFOODTECH BEURS DEN BOSCH
27 nov

PRECISIELANDBOUW EINDSYMPOSIUM 2.0 OP DE AGRIFOODTECH BEURS DEN BOSCH

Op de AgriFoodTech beurs in Den Bosch wordt ter afsluiting van het programma Precisielandbouw 2.0 ee...

Lees meer
Provincie staat positief tegenover uniek drone testgebied boven proefvelden
11 sep

Provincie staat positief tegenover uniek drone testgebied boven proefvelden

Agri Drone Port, regeling voor testen elektische drones boven eigen proefvelden

Lees meer
Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.