Diensten en mogelijkheden van het Praktijkcentrum:

Het Praktijkcentrum is gevestigd op het terrein van Jacob van den Borne aan de Postelsedijk 15 in Reusel. Percelen rondom het bedrijf en verderop in de Kempen zijn mogelijke proefpercelen voor onderzoek samen met bedrijven, scholen, overheden, (onderzoeks)instellingen, toeleveranciers en geïnteresseerde agrarisch ondernemers.

Het praktijkcentrum heeft de rol om het gehele teeltseizoen alle mogelijke data punten te verzamelen en te analyseren. Uiteindelijk kan er de werking van een middel of methode data gedreven worden onderbouwd. De proeven worden gedaan op akkerbouwbedrijf niveau. Zodat wanneer er een positief resultaat wordt gehaald er de mogelijkheid is, om de techniek of innovatie verder te innoveren en te optimaliseren.

Fieldlabs:
Binnen het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw worden er verschillende fieldlabs aangeboden. Dit zijn de diensten die het Praktijkcentrum te bieden heeft en kunnen worden gefaciliteerd tijdens demo’s en proeven. In de fieldlabs worden de diensten en mogelijkheden in beeld gebracht, dus wat heeft het praktijkcentrum te bieden en wat is er mogelijk. De fieldlabs worden onderverdeeld onder Precision Agriculture, Machine data en Soil, water & Energy.

Precision Agriculture (PA)

Het eerste onderdeel wat het Praktijkcentrum faciliteert, is het onderdeel Precision Agriculture. In dit onderdeel worden er proeven gefaciliteerd die betrekking kunnen hebben op middelen, methoden en machines. Het doel hierbij is om het gehele teeltseizoen data te verzamelen, dat betrekking kan hebben op bodem, gewasgroei en eventueel arbeid. Aan de hand van de verzamelde data kan er een data bases met statistiek worden gemaakt voor partners. Hiermee kunnen de partners uiteindelijk zelf data science uitvoeren.

Het Praktijkcentrum voert daarentegen zelf ook meerdere proeven uit per teeltseizoen. Deze proeven worden uiteindelijk voorzien van een uitgebreid data verslag. Hierin kunnen de verschillen in aanpak en het resultaat worden onderbouwd met de verzamelde en beschikbare data.

De fieldlabs die onder dit onderdeel vallen, zijn vooral de fieldlabs waar data mee te verzamelen is. Denk bijvoorbeeld aan het data verzamelen met drones, verschillende sensoren en het verzamelen van data van de bodem.

                        Fieldlab Drones                                                            Fieldlab Sensoren                                                           Fieldlab Bodem
  

Machine Data (MD)

Tijdens het onderdeel Precision Agriculture zijn er bij het Praktijkcentrum veel vragen gekomen over data en data systemen. Hoe kan data worden opgeslagen en waar kan data overzichtelijk worden weergegeven. Binnen het praktijkcentrum is er daarom een dashboard ontwikkelt. Dit dashboard is ontwikkelt om data structureel op te slaan en wordt gebruikt tijdens het faciliteren van proeven.

Daarnaast is er tijdens het project input geleverd aan meerdere toeleveranciers, die bezig zijn geweest met het ontwikkelen van meerdere data opslagsystemen. Deze input is geleverd door systemen van sensorleveranciers te testen in de praktijk, te evalueren en verder te ontwikkelen waar nodig is. Over bepaalde opslagsystemen beschikt het praktijkcentrum en kunnen worden gebruikt tijdens proeven. Daarnaast is ook de techniek van machines steeds meer in opkomst. Zo zijn de eerste robots ontwikkeld en wordt de techniek steeds verder geoptimaliseerd. Ook de mogelijkheid om deze robotisering en techniek te testen in de praktijk en verder te ontwikkelen op het praktijkcentrum is mogelijk. Het onderdeel Machine data bevat de volgende fieldlabs:

                                Fieldlab Trekker-, sensor- & machinedata                                       Fieldlab Autonome robotisering & techniek
 

Soil, Water & Energy (SW&E)

De onderdelen Precision agriculture en Machine data zijn over het algemeen hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt tijdens test-, demo of proefmogelijkheden. Hiermee kan data worden verzameld en worden opgeslagen op verschillende manieren, zoals platforms, apps of dashboards. Dit zijn vaak de investeringen van telers, toeleveranciers en eventueel overheden.

Aangezien een vollegrond teler, zoals akkerbouwers en fruittelers te maken hebben met meerdere invloeden, zoals de bodem en het beschikbare water. Zijn er op het praktijkcentrum veel activiteiten die te maken hebben met deze invloeden. Dit gaat vaak in samenwerking met bijvoorbeeld de overheid, het waterschap en natuurbeheer. Maar ook telers en toeleveranciers worden betrokken bij deze activiteiten. Deze activiteiten komen samen in het onderdeel Soil, Water & Energy en bevat de volgende fieldlabs:

                   Fieldlab Bemesting                                                      Fieldlab Irrigatie                                                    Fieldlab Strokenteelt
   
                                              Fieldlab Making-Sense                                       Fieldlab Duurzaamheid
                                 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD