Fieldlab Duurzaamheid

Aangezien de akkerbouwsector steeds meer onder druk staat op bijvoorbeeld het gebied van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen, wordt duurzaamheid steeds een belangrijker begrip in de sector. Daarom heeft het praktijkcentrum verschillende maatregelen genomen, die de duurzaamheid ten goede kan komen. De visie en het doel is om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn, door verschillende maatregelen toe te passen.

Biodiversiteit

Één van de maatregelen is het stimuleren van de biodiversiteit. Want teelten worden beïnvloed door het weer en zijn omgeving. Een goede en diverse biodiversiteit, kan zorgen voor een weerbaardere bodem en plant. Zo kunnen er meer natuurlijke vijanden worden aangetrokken tegen bepaalde schadelijke insecten. Dit kan uiteindelijk leiden tot het minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van akker- en bloemenranden. Hierin kunnen nuttige insecten en natuurlijke vijanden zich voorzien van voedsel en een schuilmogelijkheid. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen genomen om de biodiversiteit te stimuleren, zoals:
  • Bijenhotel
  • Insectenhaag
  • Havik palen
  • Uilenkasten

Fytobak

Afvalwater wat afkomstig is van vul- of afspuitplaatsen, kan restvloeistoffen van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddel bevatten. Dit kan leiden tot verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater. Met behulp van een fytobak kan het afvalwater biologische worden gezuiverd, dit met het doel de emissie van restvloeistoffen te verminderen of zelfs helemaal te beperken.  

Duurzame energie 

Daarnaast is het mogelijk om duurzame energie op te wekken, om uiteindelijk als onderneming CO2/klimaat neutraal te kunnen telen. Groene energie kan worden opgewekt met zonnepanelen, in de toekomst wordt er ook gewerkt aan een windmolenpark.

 
 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD