Fieldlab Making-Sense

Om gebruik te kunnen maken van precisielandbouw is het belangrijk om de juiste data te verzamelen, deze juist te verwerken, te vertalen en te interpreteren. Dit om vervolgens een specifieke en nauwkeurige teeltmaatregel uit te kunnen voeren. Binnen het project Making-sense is het de missie om gewas- en bodemsensordata juist te vertalen naar een uiteindelijk geautomatiseerde teeltmaatregel. Het doel binnen Making-Sense is om meer praktische toepassingen voor precisielandbouw te ontwikkelen.

Zo zijn er aan het begin van het project een aantal focuspunten gesteld binnen Making Sense. Dit zijn focuspunten die het ontwikkelen van meer praktische toepassingen kan stimuleren. Daarnaast zijn het belangrijke punten binnen de precisielandbouw en waarom precisielandbouw nuttig kan zijn om gebruik van te maken.

  • Om precisielandbouw toe te passen, is het belangrijk om te weten wat de teler wilt bereiken. Daarna kan er gefocust worden op de te nemen maatregelen. Hierbij is het belangrijk om te weten waarom de teeltmaatregel wordt uitgevoerd en waarvoor deze wordt gedaan.
  • Op een uniforme manier data inwinnen. Deze verzamelde data kan vervolgens worden opgeslagen en worden verwerkt. Daarnaast is het mogelijk om data te vergelijken of uit te wisselen met derden, zoals telers en onderzoekers.
    • Om data te verzamelen kan er gebruik worden gemaakt van sensorsystemen. Hoe een sensing systeem wordt ingezet, is afhankelijk van het doel.
  • Om de toestand van het gewas in beeld te brengen en aan de hand hiervan een teeltmaatregel te nemen. Kan er een dashboard of stoplicht worden ontwikkeld.

Hoe kan er meer kennis over precisielandbouw worden opgedaan?

Door proefvelden te faciliteren kan de kennis over precisielandbouw worden verbreed. Zo kan bijvoorbeeld in de praktijk worden ervaart hoe data gestructureerd kan worden verzameld, hoe de data juist kan worden vertaald en vervolgens toepasbaar kan worden gemaakt voor een (plaats specifieke) teeltmaatregel. Dit kan een bestaand techniek zijn of een techniek die nog niet getest is binnen de precisielandbouw. Het doel is om uiteindelijk de teeltmaatregel toepasbaar te maken voor agrarische ondernemers in de praktijk.

Daarnaast zijn er in het verleden op verschillende locaties in Nederland, proefvelden aangelegd met een gelijke opzet. De grondsoorten op de verschillende locaties verschilden. Met data die uit de proef is gekomen, is er data verzameld over de verschillende groeikarakteristieken van de verschillende regio’s en de bijbehorende gronden.

 


 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD