Fieldlab Drones

UAV-sensing met behulp van drones:

Om teeltproeven en gewassen van boven te kunnen monitoren en zo data te kunnen verzamelen over de actuele gewasgroei op een perceel, kunnen er verschillende drones worden ingezet. Dit wordt ook wel UAV-sensing (Unmaned Aerial Vehicale) genoemd. Het Praktijkcentrum is in het bezit van verschillende camera’s op de drones. Deze camera’s kunnen verschillende elementen waarnemen, wat uiteindelijk verschillende data en beelden kan opleveren. Aan de hand van deze verzameld data kan uiteindelijk een volledig beeld worden gegeven van het perceel. Van dit beeld kan vervolgens een taakkaart worden gemaakt voor een specifieke teeltmaatregel.

Camera’s en mogelijkheden:

  • Met de RGB-camera is het mogelijk om onkruid op een perceel te herkennen. Met behulp van deze data, kan er vervolgens plaatsspecifiek onkruid worden bestreden. Dit kan leiden tot een besparing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Een biomassa- of chlorofylkaart kan iets zeggen over de actuele gewasgroei op een perceel. Deze data is te verkrijgen met behulp van een Multispectrale camera, die bevestigd zit op de MicaSense Altum. Aan de hand van de data kan er een taakkaart worden gemaakt, waar vervolgens variabel kan worden bemest of plaatsspecifiek loofdoding in de aardappelen mogelijk is.
  • Daarnaast is het nog mogelijk om met de thermische camera, de temperatuur van het gewas in beeld te brengen. Ook deze camera zit bevestigd op de MicaSense Altum.

  

Door bijvoorbeeld variabel te bemesten en plaatsspecfiek een bespuiting uit te voeren, hebben drones aangetoond dat er minder milieubelasting mogelijk is. Dit heeft te maken met dat er minder gewasbescherming en kunstmest kan worden ingezet. Hierbij is aangetoond dat daarbij dezelfde opbrengst kan worden bereikt.

Agri Drone Port Reusel

Binnen het praktijkcentrum wordt het monitoren van gewassen gedaan met drones. Om de kwaliteit van het monitoren zo hoog mogelijk te houden, wordt er gebruikt gemaakt van professionele drones. Deze drones zijn vaak zwaarder en beschikken over betere camera’s. Voordat er met professionele drones mag worden gevolgen, zijn er echter maatregelen, diploma’s en vergunningen nodig. Dit om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Aan de hand hiervan is in 2019 het RPAS luchthaven oftewel Agri Drone Port Reusel in gebruik genomen. Dit is een gesloten vlieggebied in het luchtruim. Dit vlieggebied kent drie luchthavengebieden met ieder een opstijg- en landingsbaan van drie bij drie meter. In dit vlieggebied is een luchthavenregeling van kracht, de havenmeester moet dus toestemming geven voordat er gevlogen mag worden in het gebied. Hierdoor wordt het luchtruimer veiliger en weet het overige luchtverkeer, dat er in het luchtruim met drones kan worden gevolgen.

Met het realiseren van Agri Drone Port Reusel is het mogelijk om proefvelden aan te leggen, waarbij professionele drones kunnen worden ingezet, om de proefvelden en de daarop groeiende gewassen te monitoren.

Remote sensing met behulp van satellieten:

Om een perceel vanuit de lucht in kaart te brengen en zo de actuele gewasgroei in de gaten te houden, kan er ook er ook gebruik worden gemaakt van remote sensing. Dit is een techniek waarmee de gewassen op grote hoogtes met satellieten kunnen worden geobserveerd. Hier wordt de terugkomende straling van het aardoppervlakte gemeten met sensoren die gevestigd zijn aan de satellieten. Hiermee kan de gewasgroei in beeld worden gebracht, aangezien planten zonlicht opnemen. De hoeveelheid teruggekaatst (zon)licht/straling die wordt gemeten zegt iets over de groei van de planten. De waargenomen informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar het basisstation. De meetgegevens van remote sensing, zijn wel minder nauwkeurig, dan de meetgegevens van UAV-sensing met behulp van drones.
 

 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD