Missie

Adoptie en toepassing van Precisie Landbouw (PL) in Nederland te helpen versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.


Testfaciliteit en Innovatiecentrum

voor precisielandbouw in de volle grond

De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en bestaat behoefte aan een onafhankelijk praktijkcentrum.
 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Proeftuin voor Precisielandbouw

Oorsprong:
Jacob van den Borne is na de overname van het Van Den Borne Aardappelen bedrijf in 2009 gestart met precisielandbouw toepassen om effectiever te telen, zowel economisch als ecologisch. Samen met o.a. Wageningen University & Research en het programma PPL is hij gestart met data gedreven experimenten op zijn thuiskavel. Het Making Sense perceel is toen geboren. Door verschillen te zien in opbrengsten bij verschillende teeltmaatregelen werd Jacob steeds nieuwsgierig aan welke knoppen hij nog meer zou kunnen draaien. Inmiddels is de visie uitgegroeid tot een precisielandbouw cyclus van 16 data en techniek gedreven fasen het hele jaar door. Uit de hele wereld komen studieclubs en belangenorganisaties naar Reusel om in een 2-3 uur programma de precisielandbouw cyclus te doorgronden en het effect in de praktijk op teelt en omgeving te begrijpen.

Samen investeren:
Om de kennis en ervaring van Jacob toegankelijk te krijgen, beter groepen te ontvangen en data gedreven proeven voor derden te faciliteren heeft van 2017-2020 het OPZuid traject Proeftuin voor Precisielandbouw gelopen. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw is daarvan het resultaat in Reusel en werkt samen met verschillende partners die de adoptie van de precisie teelt mede helpen versnellen.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD