Fieldlab Bodem

Om de potentiële gewasopbrengst te behalen, is het in kaart brengen van de bodempotentie een belangrijke stap in de precisielandbouw. Dit aangezien een perceel vrijwel nooit homogeen is en er altijd variatie is. Hierdoor verschilt de samenstelling en dus de potentie van de bodem binnen het perceel. Door de bodempotentie in beeld te brengen, kunnen er plaatsspecifieke teeltmaatregelen worden genomen. Dit zijn maatregelen die de potentie nog verder kunnen versterken of de zones met minder potentie kan verbeteren. De visie is dan ook om de bodempotentie in beeld te brengen, met als doel de plekken met een lage potentie te verbeteren voor de teelt en de hoge potentie plekken te versterken tijden de teelt. De bodempotentie kan in beeld worden gebracht met behulp van een bodemscan en/of de bodemanalyse van Kinsey-Albrecht.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD