Bodemanalyse Kinsey-Albrecht

Aan de hand van de bodemanalyse van Kinsey-Albrecht, kan de mineralenbalans in de bodem in kaart worden gebracht. Doordat de aanwezige macro- en micro-elementen in beeld worden gebracht in de bodemanalyse, zegt deze data iets over de toestand van de bodem. Met deze data kan er een advies worden gegeven om de juiste verhoudingen in de bodem te bereiken, wat de bodemvruchtbaarheid en de bodembiologie kan verbeteren of versterken.

Een goede verhouding tussen de macro- en micro-elementen is belangrijk voor een goede gezondheid en weerbaarheid van de bodem, wat uiteindelijk kan leiden tot sterke en gezonde gewassen. De verhouding Calcium-Magnesium is hierin erg belangrijk. De elementen hebben invloed op de volgende punten:

Voor een goede bodemvruchtbaarheid, moeten de macro-elementen in een goede verhouding aanwezig zijn, aangezien deze bepalend kunnen zijn voor de structuur en de pH van de bodem. De verhouding tussen de macro- en micro-elementen is weer bepalend voor de zuurgraad en het zoutgehalte in de bodem. De zuurgraad of ook wel de pH is weer bepalend voor de mineralenopnamecapaciteit van het gewas. Ook hebben micro-elementen een grote invloed op de weerbaarheid van het gewas tegen ziekte en plagen of meerdere vormen van stress.
Het is belangrijk om de mineralenhuishouding van de bodem in beeld te brengen (chemie van de bodem), aangezien dit positieve gevolgen kan hebben voor het bodemleven en dus de vruchtbaarheid van de bodem. Dit met de reden dat bepaalde meststoffen een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het bodemorganismen. Door gestuurd en gericht de juiste meststoffen toe te voegen kan het bodemleven en de wortelactiviteit worden gestimuleerd (biologie van de bodem), wat kan zorgen voor een goede bodemstructuur (fysiologie van de bodem). Ook het beschikbaar stellen van voldoende organische stof in de bodem, is hierbij belangrijk.

Aan de hand van de bodemmonsters en de Kinsey-Albrecht bodemanalyse, kan er een nauwkeurig bodemadvies worden gegeven, wat vervolgens verwerkt kan worden tot een taakkaart. Soilmasters kan de bodemmonsters nemen, en verwerken, hieruit volgt dan een advies.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD