Fieldlab Strokenteelt

De regels en wetgevingen over het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden de laatst jaren steeds verder aangescherpt en er vervallen ook steeds meer middelen. Daarom wordt het steeds belangrijker om nauwkeuriger om te gaan met de beschikbare middelen. Dit is mogelijk door het creëren van weerbaardere productiesystemen, waarbij de bodemkwaliteit verbeterd en er meer biodiversiteit te vinden is op het perceel.  

Strokenteelt

Binnen het praktijkcentrum is er dan ook de mogelijkheid om niet meer te telen in monocultuur.  Het is mogelijk om strokenteelt toe te passen met hierin meerdere verschillende gewassen en bloemstroken. Dit is een nieuw natuur inclusief teeltsysteem, waarbij precisielandbouw wordt gebruikt. Het marktconcept Frietje Precies is het eindproduct van de strokenteelt op het bedrijf van Van den Borne aardappelen.

  

Het doel hierbij is om een weerbaarder teeltsysteem te creëren tegen ziektes en plaaginsecten. Hierbij wordt de bodemkwaliteit verbeterd, kunnen ziektes zich minder snel verspreiden en wordt er meer biodiversiteit gecreëerd door de grote gewasvariatie. Dit gebeurd zowel onder- als bovengronds, waardoor er meer natuurlijke vijanden worden aangetrokken.

  

Doordat het een weerbaarder productiesysteem is en er met behulp van sensoren en robotica, nauwkeuriger kan worden gekeken naar de behoefte van de plant. Is het mogelijk om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te verminderen of zelfs helemaal achterwegen te laten. Daarnaast kan de hogere gewasvariatie onder- en bovengronds, zorgen voor een beter benutting van water, licht en mineralen. Dit kan uiteindelijk opbrengst verhogend werken.

   

Sensoren & Robotica in de strokenteelt

In het strokenteeltproject wordt er gebruikt gemaakt van verschillende sensoren en robotica. Zo wordt er in de strokenteelt gebruik gemaakt van het WolkyTolky weerstation, om de actuele weergegevens in beeld te brengen. Daarnaast kunnen drone-beelden (UAV-sensing) en satelliet-beelden (remote-sensing) worden gebruikt om de actuele gewasgroei in beeld te brengen en de gewassen te scannen en te analyseren. Ook worden er bodemscans gemaakt om de verandering in de bodem in beeld te brengen. Daarnaast gaat er volgende teeltjaar een autonome veldbewerking worden uitgevoerd op de strokenteelt.

 


Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD