7 en 22 feb voor boeren en loonwerkers : Lezing bodemleven en mest in kringloop.

27 januari 2023

7 februari en 22 februari 2023 van 1300-1630 met praktische handvatten om op eigen perceel iets te (laten) proberen.

Bodemonderzoeker Peter Vanhoof geeft 2 sessies over bodemleven, bemesting, levende kringloop. Hij legt ons uit hoe het bodemleven voor CO2 bemesting zorgt, hoe we dat effect stimuleren of dwarsbomen door keuzes van o.a. bemesting en bodembewerking.

  • Hoe wordt de plant gevoed en wat is de rol van bodemleven, van goede/slechte bemesting

  • Hoeveel C en hoeveel N voor goede groei ? En waar komt die vandaan ?

  • Een herkauwer, wanneer gevoed als herkauwer, produceert topmelk en topmest

  • Wat is echt goede drijfmest? Hoe meten en beoordelen ? Wanneer is hij 15eur/m3 waard ?

  • De symbiose van een gemengd bedrijf, voordelen in samenwerking akkerbouwer en veehouder

  • We staan opnieuw stil bij de Studie stikstofefficie╠łntie uit drijfmest op 160 bedrijven : hoe komt het dat het ene bedrijf 50% en het andere bedrijf 200% benutting (dus eiwit) haalt uit drijfmest ?

    ZELF AAN DE SLAG in eigen bodem !

Zelf op eigen (klant) perceel aan de slag?

Lezingen zijn leuk, zelf proberen is nog beter. Na de lezing van Peter overlopen Tuur Vandeweyer en Luc Meeuwissen kort een paar proeven waarbij het betoog van Peter Vanhoof omgezet werd in de praktijk.

Deelnemers krijgen een paar concrete ideee╠łn mee om zelf te gaan experimenteren op eigen land, afhankelijk van de tijd die je er wel of niet voor over hebt.

Inclusief meetmethodes en begeleiding om de verschillen vast te leggen.

Praktisch : lezingen zijn gratis, aantal plaatsen beperkt vooraf aanmelden verplicht. 22 februari is een herhaling van 7 februari, laat weten welke je komt : info@napagro.eu of paul@pcvpl.nl .

Start 13u tot 16u30, daarna nog vragenronde voor wie tijd heeft 

Adres : Van den Borne Aardappelen, Postelsedijk 15, Reusel


HEB JE AL EEN IDEE WAT JE WIL PROBEREN OP EEN PERCEEL DIT JAAR ?  Medewerkers en externe coaches zijn aanwezig om je proef idee direct na de lezing kort te bespreken en al te kijken wat de mogelijke begeleiding (en ontzorging tijd beslag iets anders doen dan standaard) kan zijn. (Het doorpakken wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de ZLTO en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en met een bijdrage vanuit de POP3 Evidence Based Farming, het ABC van de Kringlooplandbouw) 


  •  

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD