Gezamenlijke bijeenkomst Innovatiegroepen in Reusel

24 maart 2018

Op 24 maart is er een bijeenkomst voor alle deelnemers van de innovatiegroepen, begeleiders en het projectteam op het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw in Reusel.

Programma zaterdag 24 maart
10.00 uur       Ontvangst met koffie en thee
10.10 uur       Presentatie door Jacob van den Borne

Jacob neemt u mee in zijn ervaringen van de afgelopen jaren op het gebied van precisielandbouw, geeft tips en informeert u over de plannen van het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.

11.30 uur       Toelichting programma van de innovatiegroep in 2018 door Henny van Gurp
11.40 uur       Bekendmaking van de innovatiegroepen en hun begeleiders.
11.50 uur       Rondgang langs de machines door Jacob van den Borne
12.30 uur       Warme versnapering en netwerken
13.00 uur       Einde bijeenkomst
 
Tijdens deze bijeenkomst worden de innovatiegroepen bekend gemaakt en aan elkaar voorgesteld. De groepen van ieder gemiddeld 8-10 deelnemers komen ieder jaar drie keer bij elkaar. In 2018 zal de eerste bijeenkomst bestaan uit het inventariseren van de vragen en behoeften uit het veld. In de tweede bijeenkomst is het plan van aanpak gereed en in de derde bijeenkomst worden in het veld meting en resultaat besproken en geëvalueerd. Er zijn innovatiegroepen in de akkerbouw/vollegrondsgroenten, boomkwekerij en fruitteeltsector.

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw is gevestigd op het terrein van Van Den Borne Aardappelen, Postelsedijk 15, Reusel

Download de flyer / het programma van 24 maart 2018 (PDF)

Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader van OPZuid. 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD