Overige Sensoren

Naast de bodemsensoren en gewassensoren zijn er nog andere sensoren, waarmee data kan worden verzameld. Deze sensoren worden al vernoemd en uitgelegd in andere fieldlabs waar ze van toepassing zijn, hieronder worden ze nog kort weergegeven.

NIRXact-sensor

Een NIRXact-sensor kan worden gebruikt tijdens het uitrijden van dierlijke mest. Met deze sensor is het mogelijk om hoeveelheden van bepaalde waardes uit het mest, per bepaalde zone in beeld te brengen. Een voorbeeld van een waarde is de hoeveelheid stikstof. Zo kunnen de toegevoegde waardes aan stikstof op een specifieke plek, nauwkeurig in beeld worden gebracht.

UAV-sensing

UAV- sensing (Unmaned Aerial Vehicale), is ook wel het monitoren (van een perceel of teeltproef)  vanuit de lucht met behulp van drones. Aan de hand van UAV-sensing van het gewas, kan er verschillende data worden verzameld. Zo kan er data worden verzameld over de actuele groei van het gewas of kunnen onkruidplekken in beeld worden gebracht. Deze data kan worden verzameld met behulp van verschillende camera’s, die te gebruiken zijn op de drones.

Remote-sensing

Om de actuele gewasgroei in beeld te brengen vanuit de lucht, is het ook mogelijk om gebruik te maken van sensoren die bevestigd zitten op satellieten. Dit wordt ook wel remote-sensing genoemd. Bij deze techniek van sensing wordt er ook gebruik gemaakt van het zonlicht, door het teruggekaatste zonlicht op de vangen met de sensoren. De gegevens van de satellieten worden vervolgens verwerkt tot beelden, deze beelden kunnen vervolgens iets zeggen over de groei van de planten.
 


 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD