Project 'Brabant Bemest Beter'

In 2019 is het meerjarige project Brabant Bemest Beter gestart in samenwerking met HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands centrum voor mestverwerking en de provincie Noord-Brabant.


Dit project is gericht op het juist toepassen van dierlijke mest in de teelt en binnen het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, vooral op het kunstmest vrij telen van bijvoorbeeld aardappelen. Dit voornamelijk omdat er in dierlijke mest, (essentiële) meststoffen worden geproduceerd, die anderzijds weer essentieel en noodzakelijke zijn bij de teelt van verschillende gewassen. Meststoffen zijn voedingsstoffen voor de plant, de plant heeft deze voedingsstoffen nodig voor de groei van het gewas, aangezien verschillende voedingstoffen noodzakelijke zijn bij verschillende processen in de plant. Een gebrek kan gevolgen hebben voor de groei en kwaliteit van het gewas. Zo is bijvoorbeeld Stikstof (N) noodzakelijk voor het bevorderen van de groei van de plant en het fotosynthese proces. Kalium (K) is weer een essentieel element voor de vochthuishouding en de celspanning van de plant.  

Het project heeft het doel om een vitale en vruchtbaardere bodem te creëren, het klimaatimpact te verlagen (minder kunstmest en minder opslag van CO2 in de bodem), verbeteren van het inkomen van de boer en het verbeteren van de kwaliteit van het water en de natuur.

Het Praktijkcentrum is binnen het project een vierjarige experiment gestart, waarbij kunstmest op verschillende teeltstroken wordt afgebouwd. Hierbij worden er verschillende stroken aangelegd met verschillende hoeveelheden dierlijke mest en verschillende hoeveelheden kunstmest. Uiteindelijk wordt er binnen de proef gekeken wat de verschillende behandeling doen met de groei en uiteindelijke opbrengst van het gewas.
 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD