Robotti

De Robotti van Agrointelli is een autonome werktuigdrager die zelfstandig verschillende teeltmaatregelen kan uitvoeren, zonder dat er menselijke handelingen nodig zijn op het veld. De robot kan teeltmaatregelen uitvoeren, zoals zaaibedbereiding, schoffelen, bemesten en een gewasbeschermingsmaatregel. Daarnaast is het geschikt om het gewas te monitoren met bijvoorbeeld cameratechniek.

Op het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw wordt de Robotti in het voorjaar van 2021 getest op één van de proefvelden en op het strokenteelt perceel. Op het proefveld gaan suikerbieten autonoom worden gezaaid met behulp van de robot. Aangezien de robot is uitgerust met RTK-GPS, is de robot geschikt voor precisielandbouw en ook voor strokenteelt.

  

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD