Resultaten

Proeftuin met twee praktijkcentra precisielandbouw in Zeeland en Noord-Brabant

De Praktijkcentra willen i.s.m. de projectpartners bereiken dat het aantal MKB ondernemingen dat werkt met variabele toediening op basis van PL groeit. De looptijd van project wordt gebruikt om ‘nieuwe producten’ te ontwikkelen. Een recente marktverkenning uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau toont aan dat de interesse in de keten groot is. Veel bedrijven hebben behoefte aan een onafhankelijk praktijkcentrum waar praktische kennis en kunde beschikbaar is en demonstratieonderzoek in opdracht kan worden uitgevoerd.
 

Telers -  Innovatiegroepen

Innovatiegroep Fruitteelt

PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroep_Fruitteelt.docx
PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroep_Fruitteelt.pdf

Innovatiegroepen Akkerbouw

PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroepen_Akkerbouw.docx
PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroepen_Akkerbouw.pdf

Innovatiegroepen Boomkwekerij

PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroepen_Boomkwekerij.docx
PVPL_1809_Stand_van_zaken_Innovatiegroepen_Boomkwekerij.pdf

_________________________________________________________________________

De beoogde resultaten conform projectplan Proeftuin voor Precisielandbouw 2017-2020 :
 

Faciliteit voor onderzoek, dienstverlening, dataverwerking gericht op uitrol PL:

 • Ontwikkeling van prototypes, test- en meetprotocollen
 • Ontwikkeling van tools en dienstverlening voor dataverwerking en –analyse
 • Onderzoek gericht op het ontwikkelen en toepassen van gebruiksvriendelijke(r) interfaces en methoden voor het verwerken en analyseren van ‘big data uit PL’
 

Ontwikkeling van een fysieke locatie voor demo- en testdoeleinden

 • Hoofdlocatie en proefpercelen op het terrein van Van den Borne in Reusel en nevenlocatie Colijnsplaat (Zeeland, kleigrond)
 • Testfaciliteiten- en demonstratiecentrum PL (apparatuur, UAV, sensoriek, etc.)
 • Samenwerking in demonstraties en onderzoek op andere bodemtypes en voor andere netwerken: Vredepeel (Noord Limburg, zand en Zuid Limburg, löss, focus op wetenschappelijk praktijkonderzoek)
 

Open innovatie gericht op kennisontwikkeling en innovatie van derden

 • Ontwikkelen en valideren van een infrastructuur voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten in samenwerking met kennisinstellingen, research organisatie, leveranciers van materalen en apparatuur, verwerkende industrie
 • Creatie van nieuwe business cases
 • Ontwikkelen en valideren van een aanpak voor het testen met nieuwe apparatuur / technologie
 • Dit project versterkt innovatie en zal leiden tot meer innovatieve bedrijven, bij de ontwikkelaars van de innovaties maar zeker ook bij de akkerbouwers in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
 • Het zal leiden tot meer omzet van nieuwe high tech producten bij akkerbouw bedrijven door de time to market te verkleinen. Akkerbouwers worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de technologie en leren hoe die het beste ingezet kan worden.
 

Innovatiesensibilisering en vraagarticulatie in innovatiegroepen

 • Bijeenkomsten, lezingen en excursies, bestemd voor MKB bedrijven, om tijdens project ontwikkelde producten en diensten uit te rollen voor toepassing door deze MKB bedrijven.
 • Opleiden: minimaal 2 studenten per jaar.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD