Rol Praktijkcentra

Praktijkcentrum Colijnsplaat en het innovatiecentrum Reusel met testfaciliteiten in de regio Limburg, samen genoemd de Proeftuin voor Precisielandbouw, zijn het middel dat  technieken en data en data-analyses de agrosector verder helpen met het versneld innoveren en adopteren van PL om met minder gebruik van hulpstoffen (water, mineralen, gewasbescherming-middelen en andere resources) meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.

De resultaten van PL op de verschillende gronden pakt voor de agrarische ondernemer heel anders uit. Vandaar dat er ingestoken wordt op meerdere testfaciliteiten.

Vanuit het Praktijk/innovatiecentrum in Reusel (zandgrond) worden testfaciliteiten aangeboden op Wageningen Plant Research (WPR) Vredepeel en Wijnandsrade (lössgronden) en voor kleigronden door Rusthoeve op Praktijkcentrum Colijnsplaat in het Zuidwestelijk kleigebied en enkele zuidwestelijke akkerbouwbedrijven. Bijsturen met alleen stikstof wordt vanwege mestwetgeving steeds lastiger en is veelal niet de oplossing. De nieuwe technologieën leveren hierbij een positieve bijdrage. Naast ‘remote sensing’ door middel van beelden vanuit drones, of een vliegtuig kan er ook gebruik worden gemaakt van ‘near sensing’. Bij near sensing is er sprake van het maken van beelden met camera’s, niet vanuit een vliegtuig of drone, maar juist vanuit de trekker, een werktuig of via een personeelslid.

De grote uitdaging op het gebied van PL is dus niet het verkrijgen van data maar vooral de juiste interpretatie van data en het daaraan koppelen van een juist advies.
Er is op dit moment geen proefcentrum of locatie in het Zuiden waar ondernemers kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die PL biedt. Er zijn wel vele aanbieders van technieken of losse beelden maar al die aanbieders bieden slechts een stukje van de puzzel. Er is dus ruimte voor en behoefte aan regionale expertise en kenniscentra.

Praktijk/ Innovatiecentrum precisielandbouw (Reusel)

Marktonderzoek (zie bijlage E1) leert dat behoefte bestaat aan een kwalitatief goed, betrouwbaar en onafhankelijk demo- , test- en praktijkcentrum. Van den Borne wordt gezien als een absolute koploper en expert op het gebied van PL en als een ‘logische keuze’ voor de ontwikkeling van een dergelijk praktijkcentrum. De samenwerking met ZLTO als ondernemersorganisatie borgt dat ondernemersbelangen worden gediend en dat ondernemers bijdrage leveren aan ontwikkelingen, in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van het centrum zelf of in ondernemers-groepen. De samenwerking in partnerschap met, in eerste instantie HAS, WUR en TU/e als onderzoeks- en onderwijsinstellingen versterkt het draagvlak voor het beoogde praktijkcentrum van de agrariërs en ZLTO. Vanuit deze sterke basis worden effectieve afspraken gemaakt, zodat de onafhankelijkheid en daadkracht van het praktijkcentrum optimaal worden geborgd.
Bij dit Praktijkcentrum gaat het om het testen van innovatieve nieuwe technologie, deze te ontwikkelen en toepasbaar en toegankelijk te maken voor agrarische bedrijven; kortom het hele ketentraject van testen van innovatieve ontwikkelingen, toepasbaar maken tot en met toepassingen in de praktijk door agrarische ondernemers.
 
Daarbij richt het Praktijk/innovatiecentrum Reusel zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

 • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en (potentiële) afnemers
 • Gezamenlijke investeringen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
 • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
 • Marktsensibilisering en vraagarticulatie
 • Het faciliteren van pilots en innovaties binnen het Praktijkcentrum en op locatie
 • Aanjagen en participeren in innovatieprojecten
 • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek (in samenwerking met o.a. HAS (ontwikkeling young capital), WUR,TNO en TU/e)
 

Praktijkcentrum precisielandbouw klei (Colijnsplaat)

In het kleigebied Zeeland en West-Brabant zien een groep akkerbouw en high tech bedrijven kansen om deze nieuwe technologische mogelijkheden te verbeteren, door te ontwikkelen, te combineren en gestructureerd in te zetten binnen de agrarische bedrijfsvoering. Voor de ontwikkeling van een testfaciliteit PL klei is het essentieel dat op de proefboerderij een kenniscentrum op het gebied van PL/Smart farming komt. De grote uitdaging op het gebied van PL is niet het verkrijgen van data maar vooral de juiste interpretatie van data en het daaraan koppelen van een juist advies.
In het zuidwesten is er op dit moment geen proefcentrum of locatie waar akkerbouwers kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die PL biedt. Er zijn wel vele aanbieders van technieken of losse beelden maar al die aanbieders bieden slechts een stukje van de puzzel. Er is in Zeeland dus ruimte voor en behoefte aan een regionaal expertise en kenniscentrum. Samen met verschillende leveranciers van hightech sensing toepassingen wordt een sterke koppeling gemaakt tussen sensing, het doen van metingen en bodemvruchtbaarheid.
 
Doelstelling van Praktijkcentrum Colijnsplaat:
 • het toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen.
 • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
 • Het bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers door investering in de locatie Colijnsplaat.
 • Colijnsplaat moet herkenbaar zijn als het internationaal centrum voor precisie landbouw voor Nederland waar nieuwe ontwikkelingen worden getoond en getest.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD