Slimmer Gebied

Slimmer Telen is geweldig, maar dat slimmer perceel is onderdeel van gebied wat net zo goed slimmer kan worden. 

Op 18 mei 2022 hebben we iedereen waar we samen mee werken aan de toekomst uitgenodigd voor drie sessies op een dag :

- Boerderij van de Toekomst (onderdeel IBP traject ontwerp Boerderij van de Toekomst ZOZ)
- Klimaat van de Toekomst (onderdeel KLIMAP, CASTOR en NAT)
- Gebied van de Toekomst (Onderdeel GLB Pilot Circulair Schakelen)

Via presentaties en wereldcafe rondes lopende trajecten en ambities hebben partijen en trajecten kennisgemaakt. 

De sateprikker door deze drie toekomst routes komen samen in het ontdekken van gebiedsbouwplannen van de toekomst, van 2030. Hoe we daar gaan komen? 

Fase 1 : 2021-2022 : Het praktijkcentrum voor Precisielandbouw heeft i.s.m. Proeflokatie Vredepeel en WUR Open Teelten vanuit akkerbouwers, veehouders en stakeholders Zuid Oostelijke Zandgronden in 7 iteraties 5 scenario's bouwplannen 2030 geformuleerd. 
Fase 2 : 2023-2024 : Vanuit bovengenoemde trajecten wordt ambities, GIG kaarten en KPI's verzameld op specifiek gebied niveau. We starten vanuit de Kempen omdat we het gebied goed kennen, de volgende is de Peel in Oost Brabant en Noord-Limburg. Hier komen ecologische en economische idealen uit voor specifieke gebieden. Wat al kan en mag wordt gestart. Wat nog onduidelijk is wordt onderzocht ism onderzoekers en scholen.
Fase 3 : 2025-2026 : Start inzaaien ideale gebiedsbouwplannen. Een gebiedsbouwplan kent een rotatie van 5 jaar. Boerderij van de Toekomst visie 2030 is een feestje in 2030! 

Zoals een serengeti of jungle ook niet echt interne grenzen kent, zo werken we ook in verschillende gebiedformaties samen. Zelf zitten we in de Kempen. Dus onze focus is kringlopen in d eKempen en het faciliteren, helpen van paritjen in andere gebieden. Een aantal 'groep' samenstellingen waar we in functioneren;

Slimmer Zuid Nederland - Proeftuin voor Precisielandbouw Innovatiegroepen
Slimmer Brabant - start Smart Farming Academy
Slimmer ZOZ - Boerderij van de Toekomst ZOZ
Slimmer Zuid-Oost Nederland - start Slimme gewasrotaties ''een zon leergemeenschap''

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD