Slim Buitengebied 18 mei 2022, stakeholdersbijeenkomst Projecten Van den Borne.

Op 18 mei 2022 van 1230-1730 gaat het ontwerpproces Boerderij van de Toekomst Zuid-Oostelijk Zand (BVT-ZOZ) kennismaken met klimaat van de toekomst (i.s.m. KLIMAP traject) en gebied van de toekomst (i.s.m. GLB-Pilot Circulair Schakelen gebaseerd op De Schakelkast). 

Vanuit het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Van Den Borne Aardappelen werken we in verschillende trajecten samen met (jullie als) stakeholders die vol overgave met de toekomst van landbouw, natuur, water en voedsel begaan zijn.

Er zijn legio ecologische, economische en maatschappelijke doelen en we hebben het idee dat verschillende initiatieven waar we bij betrokken zijn als puzzelstukken in elkaar passen. Sterker nog, we denken door een kennismaking en inspiratie middag op inhoud en dialoog te organiseren we onszelf en betrokken individuen helpen effectiever aan gebiedsinnovaties te (gaan) werken.

Mensen werken al samen in rollen in projecten richting doelen. We zoomen in op ''het'' (slimme) buitengebied. Want de boerderij van de toekomst functioneert in een slim buitengebied. Dat gebied gaat van 1 vierkante kilometer voor proeven tot 10.000 vierkante kilometer met een waterschap. "Wanneer is een buitengebied slim?" werd recent tijdens een bijeenkomst opgemerkt. "Techniek wordt pas slim als je het slim gebruikt!”. Als het gaat over de boerderij van de toekomst zuid-oostelijk zandgebied en regelgeving dan zeggen we dat een gebied pas echt slim is "als we samen een gebiedsbouwplan hebben die voor iedereen klopt" ​​​​​​. 

Boerderij van de Toekomst ZOZ ontmoet Klimaat van de Toekomst en Gebied van de Toekomst


Betrokkenen KLIMAP, CASTOR, NAT, Boerderij van de Toekomst, BodemUp, Bodem Netwerk Brabant, AgroBots, AFI Slimmer Telen, ABC Kringlooplandbouw Evidence Based Farming, Brabant Bemest Beter, Kunstmestvrije gewasrotatie, GLB Circulair Schakelen, De Schakelkast en bij verschillende IBP trajecten zijn persoonlijk uitgenodigd. Per traject of onderwijsinstelling komen ongeveer 5 personen begaan met de toekomst van het (agrarisch) werkgebied. 

Slim Buitengebied projectenmiddag 18 mei van 1230-1730

PROGRAMMA

1230-1300 Inloop met een broodje

DEEL A : Boerderij van de Toekomst
1300-1330 Boerderij van de Toekomst 2030
- 10 min Jacob van den Borne (aanleiding BBVT)
- 10 min Pieter de Wolf (BVT Nederland)
- 10 min Marinus van Dee (Ontwerptraject BVT ZOZ)

1330-1400 Presentatie deelontwerpen BVT ZOZ
- 5 min Kringloop met varkenshouderij
- 5 min Gebied samenwerking met Techniek
- 5 min Kringloop met melkveehouderij
- 5 min Water en Ruimte
- 10 min vragen beantwoorden aanwezigen

DEEL B : Klimaat van de Toekomst
1400-1530 Wereld café Klimaat 2030 olv KLIMAP
- 15 min Inleiding KLIMAP, Klimaat Adaptatie in de Praktijk
- Wereld café tafels acteren op weersverwachtingen, verschillende ''te veel, te weinig'' praktijkscenario's, modellen en data.
- (meer details volgen)

KOFFIE PAUZE 15 minuten

DEEL C : Gebied van de Toekomst
1545-1700 Wereld café slim buitengebied

Café Schakelen met bodem
Café Schakelen met groen
Café Schakelen met blauw
Café Schakelen met onderwijs
Café Schakelen met techniek

1700-1730 Frietje Precies met snack en napraten

1730-1800 napraten, opruimen.

stuur een email naar paul at pcvpl.nl als je betrokken bent maar (nog) niet bent uitgenodigd, dan zetten we je op de deelnemerslijst. 

N.B. Opening luchthaven is om praktische redenen verzet naar juni, meer info volgt

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD