Innovatiegroepen

In de innovatiegroepen laten we zien hoe de innovaties en de hieruit voortkomende data bruikbaar zijn voor hun bedrijfsvoering.

Er worden groepen akkerbouwers/ boomkwekers en overige open teelten in de vorm van innovatiegroepen betrokken die nu al bezig zijn met dit thema en in deze thematiek als voorloper worden beschouwd.

Binnen het project wordt gestart met een analyse van de huidige stand van zaken. Welke kennis is nu voorhanden en waar moet er binnen dit project aan gewerkt worden. Samen met innovatiegroepen wordt er drie jaar lang intensief gewerkt aan het testen van de technieken en het interpreteren van de data in de praktijk.

Fase 1 :
 

Zestien innovatiegroepen precisielandbouw van start

Met een bijeenkomst op het praktijkcentrum Reusel van de Proeftuin voor Precisielandbouw, die is
op het bedrijf van akkerbouwer Jacob van den Borne, zijn zaterdag 24 maart niet minder dan
zestien innovatiegroepen precisielandbouw van start gegaan.


Zo’n 150 akkerbouwers, boomtelers, vollegrondgroentetelers en fruittelers hadden zich aangemeld
voor de innovatiegroepen. De zestien groepen zijn samengesteld op basis van sector,
ervaringsniveau, behoeften, regio en grondsoort. Verreweg de meeste deelnemers komen uit de drie
zuidelijke provincies, maar ook uit andere provincies nemen enkele ondernemers deel, vooral van de
Zuid-Hollandse eilanden. De meeste groepen bestaan uit gangbare akkerbouwers. Alle groepen zitten
nu vol. Op één na, dat is de groep voor biologische akkerbouwers of omschakelaars. Daarvoor
kunnen zich nog deelnemers melden.

De groepen komen drie jaar lang jaarlijks drie keer bij elkaar. Ze fungeren als studiegroepen die met
kennis van de partijen die deelnemen aan de proeftuin en van externe partijen stappen kunnen
zetten in precisielandbouw op hun bedrijf.

Het doel is dat de deelnemers een hoger saldo realiseren door met minder water, mineralen,
gewasbeschermingsmiddelen en dergelijke meer opbrengst te behalen.

Het bedrijf van Van den Borne is één van de twee locaties van de Proeftuin precisielandbouw. De
Reuselse akkerbouwer en pionier op het gebied van precisielandbouw gaf de deelnemers een college
over zijn twaalfjarige zoektocht naar de meerwaarde die precisielandbouw kan bieden. Zijn definitie
van precisielandbouw is op het juiste moment, op de juiste plek de juiste teeltmaatregel nemen. Een
wezenlijke voorwaarde daarvoor is goed registreren. In zijn presentatie noemde hij vaak het
teeltboekje van zijn opa, die na afloop van elke dag opschreef wat hij die dag gedaan had op welk
perceel en welke bijzonderheden hij had waargenomen.

Hij bladerde bovendien regelmatig terug in het boekje, of in het boekje van het jaar ervoor. Van de
Borne: ‘Dat is het belangrijkste als je wilt leren: registreer wat je doet. Anders kun je nooit een
verband leggen tussen wat er gebeurt op het veld en jouw teeltmaatregelen.’ Hij adviseerde daarom
onder andere aan elke innovatiegroep om een WhatsAppgroep te starten en daarin bij te houden
wat gedaan is, of wat het resultaat ervan is. ‘Dat kun je ook teruglezen, net als mijn opa met zijn
teeltboekje.’

Van den Borne gaf in zijn presentatie ronduit zijn mening over tal van trends in de landbouw. Hij
streeft bijvoorbeeld niet naar een uniforme opbrengst over een heel perceel, maar om juist te
investeren in de beste plekken, door daar bijvoorbeeld meer meststoffen toe te dienen. Tenminste,
tijdens de teelt. Vóór de teelt is het streven naar uniforme groeiomstandigheden wel goed, betoogde
hij.

Van den Borne heeft grote verwachtingen van de samenwerking tussen zoveel telers: ‘Dan gaat de
ontwikkeling veel sneller.’

Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader
van OPZuid.Download de flyer / het programma van 24 maart 2018 (PDF)

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD