In de Praktijk, evidence based farming.

Aan de slag met precisielandbouw. Hoe leer je het beste? Door het doen! Of je nu student, boer of toeleverancier bent; zelf met open teelt aan de slag is het credo van het Praktijkcentrum. Tijdens de eerste 4 jaar Praktijkcentrum kwam naar voren dat de innovatiegroepen heel graag vooruit willen maar bij het experimenteren hoort ook hulp en coaching om niet vast te lopen in schaarse tijd in het teeltseizoen.

Toeleveranciers

Sinds 2017 doen we op de proefvelden succesvol proeven voor derden. Door in gecontroleerde omgeving plots aan te leggen en simpelweg combinaties van bodem, pootgoed, middelen en interacties uit te proberen en deze met drones, sensoren en bemonstering het hele seizoen te volgen hebben we data om - evidence based - het waarom van het resultaat aan te tonen. Dit helpt de toeleverancier bij het beter begrijpen van zijn/haar product in bepaalde omstandigheden. De data leidt tot visueel bewijs in welke condities een optimale opbrengst bereikt kan worden. 

Telers 

Sinds 2018 begeleiden we samen met de Proeftuin voor Precisielandbouw partners telers innovatiegroepen in Zuid-Nederland. Het doel is om eerste en gevorderde stappen te zetten in het toepassen van precisielandbouw in alle soorten volle grond teelten. Het begint bij het ZIEN van beschikbare data tijdens het reguliere teeltproces. We zijn ervan overtuigd zodra je data - visueel - ziet, de link legt tussen bijvoorbeeld bodemzones in je perceel en de status van je gewas aan twee kanten van een zone grens - je vanzelf nieuwsgierig wordt om met deze kennis een jaar later te gaan sturen voor betere resultaten met dezelfde middelen. 

Techniek 

High Tech en Agrofood ontmoeten elkaar al 3 generaties op het Van Den Borne familiebedrijf in Reusel. Sinds 2009 worden er samen met toeleveranciers van machinebouw tot sensor en software aan prototypes en productie oplossingen gewerkt. Deze oplossingen worden op het bedrijf uitgeprobeerd en verder ontwikkeld. Het praktijkcentrum faciliteert deze samenwerking waar mogelijk. Op proefvelden achter het bedrijf was in september 2018 een zgn. battle of the soilscanners. Met studenten wordt er gewerkt aan nieuwe kleine en grote machines voor de landbouw. Software wordt onderzocht, concepten en prototypes opgeleverd. Sinds februari 2019 is het zelfs mogelijk om iedere dag proeven te doen met drones in het luchtruim boven onze proefvelden. 

Innovatiegroepen

Waar in de fieldlabs de teelt, techniek en toeleveranciers met data onderbouwde kansen naar voren komen, zo komen in de innovatiegroepen de ambities, interesses, kennis/kunde vraag naar de toekomst naar voren. De afgelopen 4 jaar tijdens het project Proeftuin voor Precisielandbouw zijn binnen ENZuid 160 telers zowel op ervaring en teelt met elkaar verbonden om eerste en gevorderde stappen te zetten in het gebruik van precisielandbouw voor beter bodem beheer, middelen gebruik en tijd/kosten besparing. Onder leiding van Jacob van den Borne, gecoördineerd door Henny van Gurp en groepscoaches vanuit de ZLTO zijn er via bijenkomsten, trainingsessies en ervaring delen via telefoongroepen velen tot nieuwe inzichten gekomen en heeft meer dan de helft serieuze vervolgstappen gezet. 

Evidence Based Farming, ABC Kringlooplandbouw

Vanuit de POP3 Evidence Based Farming, ABC Kringlooplandbouw wordt er aan de ideeën en wensen van de proeftuin voor precisielandbouw innovatiegroepen een eerste gehoor gegeven. Kennisoverdracht en demonstratie is zinvol, het zet aan tot de wens tot actie onder telers. Echter op eigen perceel met nieuwe technieken, nieuwe werkvormen, data gedreven aan de slag behoeft meer verdieping EN hulp/coaching als techniek even niet werkt en/of het niet lukt. 

In eerste instantie zouden er in 2020 al sessies op lokatie in Reusel plaatsvinden en konden de eerste hulpvragen voor een eigen leerstrook/perceel al opgevolgd worden. COVID heeft het samenkomen vertraagd. Medio 2020 hebben we besloten om eerst de ABC logica online verder uit te werken. Voor onderdeel A wordt er samengewerkt met experts in bodem beheer om de bodem (weer) toegankelijk te maken, de principes van bodemgebruik toegankelijk krijgen in een online elearning. Voor het onderdeel B hebben we 10 lesmodules precisielandbouw in 2020 ontwikkeld. In Q1 en Q2 2021 worden deze gedigitaliseerd en van (video) content voorzien en getest bij de doelgroep. In 2021 zullen de eerste groepsessies georganiseerd worden, waar mogelijk fysiek.  

De online ABC elearning cursus zal vanaf de zomer van 2021 beschikbaar zijn. Na de oogst kunnen boeren de online cursus volgen om in het teeltseizoen van 2022 met voldoende bagage een eigen leerperceel op eigen erg in te richten. Het project is zo ingericht dat coaches eerste stappen helpen zetten in data verzamelen en visualiseren.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD