Inschrijving Innovatiegroepen tot 6 Maart 2018

27 February 2018

 

TELERS die nu EEN EERSTE STAP ZETTEN richting precisielandbouw of AL BEZIG ZIJN MET PRECISIELANDBOUW en hun bedrijf toekomstbestendig willen maken.

U bent ondernemer in de akkerbouw, fruitteelt, boomteelt, vollegrondsgroenten of overige open teelten in het zuidelijke deel van Nederland.


Wat vragen wij aan u?
U neemt actief deel aan de activiteiten die plaatsvinden op de praktijkcentra. U maakt uw behoeften en knelpunten kenbaar op gebied van precisielandbouw die u op het eigen bedrijf tegen komt. Deelname aan een innovatiegroep is gratis, we doen wel een beroep op u tijd om drie keer op jaarbasis bij elkaar te komen. Tussentijds staat het u vrij om deel te nemen aan overige activiteiten of rechtstreeks met experts te schakelen omtrent uw vragen op het gebied van precisielandbouw. We starten in maart 2018 en geven uitvoering aan de innovatiegroepen verdeeld over de provincies Zeeland (klei), Brabant (klei en zand) en Limburg (zand en löss) t/m eind 2020.
 
Wat zijn de voordelen voor u?

  1. U krijgt inzicht in de verschillende technieken in het veld en de data van de metingen per techniek, per veld en per gewas.
  2. U komt verder met precisielandbouw op uw bedrijf door expertise vanuit de deelnemende partners uit het project.
  3. U krijgt begeleiding en toegang tot de praktijkcentra om tekst en uitleg te krijgen omtrent uw vraagstuk en demonstraties bij te wonen.
  4. Door uw deelname koerst u op een verhoging van het saldo door minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen etc. om meer opbrengst (kwalitatief en kwantitatief) te behalen op uw eigen bedrijf!
 
Wat kunt u van ons verwachten?
  1. We inventariseren uw behoeften uit het veld, de verschillende technieken en benodigde en beschikbare data.
  2. Door deelname in een innovatiegroep komt u in aanraking met nieuwe technieken en legt u contacten met hightech bedrijven.
  3. Op dit moment zijn er zoveel technieken dat we het ons voor kunnen stellen dat het voor u onmogelijk is om zelf de waarde van het advies, dat aan de techniek gekoppeld is, te vertalen. Daar helpen wij u bij.
  4. De betekenis van de data wordt onderbouwd en daar kunt u als gebruikers mee aan de slag gaan.
  5. We helpen daaruit voortkomende technische ontwikkelingen te implementeren en de hieruit voortkomende data toepasbaar te maken in uw eigen bedrijfsvoering.


Aanmelden
U kunt u aanmelden door een mailtje te sturen naar de projectleider Henny van Gurp van ZLTO, henny.van.gurp@zlto.nl  Let wel de inschrijving sluit op 6 maart 2018 !! Graag even bij u aanmelding aangeven in welke sector u actief bent.


Proeftuin voor Precisielandbouw
De proeftuin bestaat uit twee fysieke locaties in Colijnsplaat en Reusel. Het is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. WUR en HAS Hogeschool zijn ondersteunende partijen in de proeftuin. Onze doelstelling is het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boom- en fruitkwekers, vollegrondsgroenten telers en overige open teelten.
 
Proeftuin voor Precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader van OPZuid. 

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD