Missie

Adoptie en toepassing van Precisie Landbouw (PL) in Nederland te helpen versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.


Testfaciliteit en Innovatiecentrum

voor precisielandbouw in de volle grond

De primaire doelstelling van het Praktijkcentrum is om de adoptie en toepassing van PL in Nederland te versnellen en daarmee op grotere schaal de voordelen van PL te benutten.
 
Uit onderzoek blijkt dat de adoptie van precisielandbouw (vooral de combinatie van plaatsspecifieke metingen en variabele teeltmaatregelen) vooralsnog beperkt blijft tot een klein gedeelte van de markt. Om de adoptie van PL te versnellen is meer toegepaste kennis- en onderzoek en  innovatie nodig en bestaat behoefte aan een onafhankelijk praktijkcentrum.
 
Om deze versnelde en bredere adoptie mogelijk te maken, richt het Praktijkcentrum zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners
Meer informatie over het initiërend OPZuid traject Proeftuin voor Precisielandbouw vind je hier.

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD