Project doelstelling

Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen.

Het doel is om met minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.


Daarbij richt de proeftuin voor PL zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:

  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en (potentiële) afnemers

  • Gezamenlijke investeringen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen

  • Marktsensibilisering en vraagarticulatie

  • Het faciliteren van pilots en innovaties binnen het Praktijkcentrum en op locatie

  • Aanjagen en participeren in innovatieprojecten

  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek (in samenwerking met o.a. HAS (ontwikkeling young capital), WUR,TNO en TU/e)

Praktijkcentrum voor Precisie landbouw maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD